ยาเม็ดคุมกำเนิด

ผลข้างเคียงของการกิน ยาเม็ดคุมกำเนิด แบบ 21 เม็ดและแบบ 28 เม็ด

     ยาเม็ดคุมกำเนิด แบบแผงไม่ว่าจะเป็นชนิด  21  เม็ด  หรือ  28  เม็ด  เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายแต่ก็มีบางคนเช่นกันที่ได้รับผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากยาคุมด้วย  มีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ ผลข้างเคียง ยาเม็ดคุมกำเนิด  21  เม็ด  ผลข้างเคียง ยาเม็ดคุมกำเนิด  28  เม็ด  กินแล้วอาจมีผลเหล่านี้ได้ ประจำเดือนไม่มา      อาจเกิดจากการกินยาชนิดอื่นร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิดจึงมีผลต่อยาคุม  แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อแก้ไขค่ะ ประจำเดือนมาน้อย      สาวๆ ที่มีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออยู่ก่อนแล้วรวมถึงกินยาคุมเป็นเวลานานๆ  อาจทำให้ประจำเดือนมาน้อยได้ ประจำเดือนมามาก      อาจเกิดเนื่องจากใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจนในยาคุมมากเกินไป  รวมถึงการขาดโปรเจสเตอโรนด้วย เลือดออกกะปริบกะปรอยเวลามีประจำเดือน      อาการนี้มักเกิดกับสาวๆ ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดไม่ถูกวิธี  เช่น  ลืมกินยา  กินยาไม่ตรงเวลา  กินยาคุมร่วมกับการกินยาชนิดอื่นๆ อย่างยาระงับประสาท  ยาแก้แพ้  ยาต้านเชื้อ  ยาขับปัสสาวะ  และยาแก้ชัก น้ำหนักขึ้น      สาวๆ หลายคนกินยาคุมแล้วท้องป่อง  เรียกง่ายๆ ว่าอ้วนหรือบวมนั่นเอง  เกิดจากฮอร์โมนในยาคุมกำเนิดมีฤทธิ์ทำให้เกิดการคั่งของน้ำและไขมันใต้ผิวหนัง  รวมถึงยังทำให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นด้วย      หากน้ำหนักขึ้นมากกว่า