สอนเรื่องเพศศึกษา

เราควร “สอนเรื่องเพศศึกษา” ให้กับเยาวชนในช่วงวัยไหน

มีหลายคนสงสัย และ อยากจะรู้ว่าควรจะ สอนเรื่องเพศศึกษา ให้กับเยาวชนดีไหม หรือควรจะสอนในช่วงวัยไหน เพราะหลายบ้านมีทั้งลูกสาวและลูกชาย และบางบ้านประสบปัญหาเด็กติดโซเชียลมีเดีย ก็เกรงว่าจะเสพเรื่องทางเพศมากกว่าที่จะสนใจการใช้ social media ในลักษณะอื่น หรือเด็กอาจจะตามเพื่อนและเข้าใจในเรื่องเพศแบบผิดๆ  สำหรับการ “สอนเรื่องเพศศึกษา” ให้กลุ่มเยาวชนนั้นก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยมัธยมต้น หรือเมื่อขึ้น มัธยม 1 ก็ควรจะแนะนำอย่างถูกต้องในเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเด็กวัยนี้จะไปมีเพศสัมพันธ์ แต่เขาควรจะได้รับรู้ถึง วิธีการป้องกันตัวเอง การวางตัวอย่างเหมาะสมกับเพศตรงข้าม และ เมื่อเขาโตขึ้นก็จะเข้าใจเรื่องเพศได้มากขึ้น และเข้าใจอย่างถูกต้อง หากมีการปูพื้นฐานในเรื่องนี้อย่างถูกต้อง และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กผู้หญิงหลายคนในช่วงวัยมัธยมต้นมีประจำเดือน ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะถือว่าสามารถตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก ก็จะกลายเป็นการท้องหรือการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง การสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับกลุ่มเยาวชน ควรเริ่มจากที่บ้าน เริ่มจากพ่อแม่พูดคุยสอบถามสภาพแวดล้อมของเด็กในเวลาที่อยู่โรงเรียนอยู่กับกลุ่มเพื่อน รับฟังและแนะนำอย่างเข้าใจและสอนอย่างเป็นกลาง เพราะเด็กในวัยนี้จะมีความรู้สึกเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ และอยากรู้อยากเห็น ควรแนะนำว่าเพศสัมพันธ์คืออะไร การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเป็นแบบไหน การคบเพื่อนต่างเพศต้องระวังตัวอย่างไร ดังนั้นถ้าหากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ให้เขาได้ และหากเขาอยากรู้ไปสอบถามจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือผู้ใหญ่ที่เขานับถือก็อาจจะถูกชักนำไปในทางไม่ดีได้ การที่เยาวชนได้รับความรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง รู้จักวิธีการป้องกันตัวเอง และให้เขาได้คิดว่าเรื่องของ การมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ในวัยที่เหมาะสมนั้นควรจะอยู่ในวัยไหน  แนะนำในแบบที่เป็นกลางหรือแนะนำแบบให้ความรู้ จะทำให้เด็กคิดตามและเข้าใจรวมทั้งยังรู้จักระมัดระวัง ป้องกันตัวเองดีกว่าการห้ามหรือการปกปิดเรื่องของ เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ